Vlhké zdivo

Velké množství objektů v České republice má problémy s vlhkostí zdiva. K tomu, abychom tyto stavby ochránili před touto vlhkostí, je nezbytné včasné a správné rozpoznání příčin a jejich úspěšné odstranění. Jednou z nejčastějších závad je vzlínavá zemní vlhkost. Ta má vliv na životnost a hodnotu objektu. Působením kapilárních sil stoupá kapilární vlhkost ve zdivu. Současně s touto vzlínající zemní vlhkostí pronikají z původního terénu do zdiva také soli.

Tyto soli a také soli obsažené ve zdivu, které se postupně rozpouštějí, zasychají na povrchu zdiva. Následně vzniká solná usazenina, dochází k chemickému rozkladu omítky a v souvislosti s nízkou teplotou zdiva a zvýšenou vlhkostí vnitřního prostředí se může objevit plíseň.Vlhkost zdiva má vliv i na spotřebu energie potřebnou k vytápění. Vlhkost, která se nachází ve zdivu, odnímá tomuto zdivu při odpařování tepelnou energii, potřebnou pro samotný proces odpařování. Zdivo se ochlazuje a musí být vytápěním znovu ohříváno a tím se zvyšuje energetická náročnost stavby.

Odstraněním vlhkosti zdiva se zvyšuje hodnota a životnost stavby, snižují se náklady na vytápění, ale hlavně se výrazně zlepšuje kvalita zdravého bydlení

Pomoc při vlhkosti zdiva

  • kontaktujte naši firmu
  • po předchozí dohodě návštíví zástupce firmy určený objekt
  • provede prohlídku stavby a orientační měření
  • navrhne vhodný způsob sanace
  • vypracuje po dohodě návrh řešení
Kategorie
Výstavy a semináře

 

 

Kontaktujte nás