Montáž, cena

Po zjištění vzlínavé zemní vlhkosti pomocí analýzy vlhkosti zdiva, nainstaluje náš odborný personál zařízení do středu objektu ( nebo v jeho blízkosti) nad nejvyšší zřejmou hladinu vlhkosti a uvede do provozu. Dosah systému K 2000 je dán maximálním poloměrem 14 metrů. V případě větších půdorysných ploch budov se instaluje více systémů. Vlastní montáž se provádí na svislé stěně pomocí hmoždinek a vrutů.Pro zajištění stálého zdroje musí být v místě instalace k dispozici elektrická zásuvka. Umístění této zásuvky se určí po dohodě s naším technikem. Zákazník zabezpečí, aby zařízení zůstalo trvale v provozu, a tím byl zaručen dokonalý průběh snižování vlhkosti zdiva. Při delším přerušení provozu ba se totiž projevila sací síla kapilár.Jestliže nesvítí kontrolka ,,Betrieb“ ( provoz), je nutno neprodleně informovat servisního technika.


Při montáži se odebere též vzorek ze zdiva a na místě se provede rozbor vlhkosti tohoto vzorku, naměřené hodnoty se zapíší do dvou ,,Protokolů o měření“..Jeden zůstane zákazníkovi. Další měření se provádí v termínech, které jsou uvedeny v záručním listě. Současně je odebrán vzorek pro informativní analýzu solí ve zdivu.


Cena se stanovuje podle půdorysné plochy objektu a počtů systémů K 2000.

ROZMĚRY ODVLHČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ

Kategorie
Výstavy a semináře

 

 

Kontaktujte nás