Vývoj a princip

I. Úvod

    1. PODKLADY: PROČ JSOU ZDI VLHKÉ?

    1.1. KAPILÁRNÍ SÍLY:

    Na vznik vzestupné vlhkosti zdiva působí více fyzikálních jevů, např. kapilární síly. Přitom je účinná rovnováha mezi tíhovou silou a povrchovým napětím. Voda má kladné povrchové napětí, proto obvykle v kapilárách stoupá. Výšku jejího výstupu lze vypočítat podle následujícího vzorce:

 

                    2 x povrchové napětí
                    (voda = 0,074 p/cm )
h = -----------------------------------------------
                d ( kapilára ) x 1 ( měrná hmotnost )

 

U kapiláry 0,01 cm vychází výška výstupu 14,8 cm. Pro obdržení výšky výstupu 148 cm,
je zapotřebí kapilára 0,001 cm. V mnohých stavbách stoupá voda ještě výše.

    1.2. ODPAŘOVÁNÍ:

    Další silou je tedy ještě odpařování, které se uskutečňuje přes zdivo, a s ním související vytváření vakua v kapilárách. Přitom dosahuje síla maximálně do výše tíhové síly. To znamená maximálně 9,81.

    1.3. IONTOVÉ SÍLY:

    Iontové síly mohou tento proces urychlit, jestliže lehčí záporně nabité ionty OH země jsou odpuzovány, a tím kladné ionty postupují nahoru.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Kategorie
Výstavy a semináře

 

 

Kontaktujte nás