Vývoj a princip

2. METODY K ZABRÁNĚNÍ STOUPAJÍCÍ SÍLY

    2.1. UTĚSNĚNÍ:

    Jak při stavbě, tak pomocí dodatečné úpravy se vloží uzavírací vrstva. To se provádí pomocí:

plastové folie
kovových desek
zajílování atd.

Tyto postupy byly v průběhu času stále zdokonalovány. Po určité době zde však nastává problém s poškozením. Při dodatečné instalaci může utrpět stabilita budovy. Zvláště u dvouplášťového zdiva má na základě konstrukce tato metoda své hranice použití.
 

    2.2. ELEKTROKINETICKÉ POSTUPY:

    Je zjištěno, že voda jako dipól putuje v elektrickém poli k zápornému pólu. Tento efekt byl využíván tak, že při instalaci kladné elektrody do vlhkého zdiva byla voda nucena ke zpětnému pohybu do země ( jakožto zápornému pólu ).
Bohužel toto nastává pouze tehdy, má-li kladný pól vodivé spojení s vlhkým zdivem, jinak následuje obnovený vzestup vlhkosti. Potom byly vyvinuty nejrůznější systémy s oscilačními proudovými obvody. Energie byla získána z rozdílu potenciálů mezi vzduchem a zemí. Z toho však často vyplýval nedostatečný rozdíl napětí pro oscilační obvod

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Kategorie
Výstavy a semináře

 

 

Kontaktujte nás