Vývoj a princip

II.Fyzikální podklady

1. VODA JAKO DIPÓL

    V molekule existují elektrické náboje obou druhů ( kladný a záporný ) a jako celek je molekula neutrální. Přesto lze nalézt asymetrické rozložení nábojů. Takové rozložení vede k tomu, že má molekula dipólový charakter. Voda patří se svým dipólovým momentem 120° k nejznámějším.

Tvar a poměry velikostí některých tříatomových molekul a jejich dipólové momenty v Ampsec x m.

Vytvoří se kladně a záporně nabitý konec molekuly. Přitom je vnitřní vlastní oscilace větší než 2,2 kHz.

Tento dipólový charakter vede přirozeně také k odpovídající aktivitě. Také mezi dvěma molekulami existují přitažlivé síly.

U molekul, které mají dipólový moment již předem v důsledku asymetrického uspořádání atomů, jsou tyto síly podmíněny již touto skutečností.
 

U molekul, které nemají, přirozený dipólový charakter, se dipólový moment indikuje při větším přiblížení jako u atomů následkem vzájemného působení nábojů.
 


 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Kategorie
Výstavy a semináře

 

 

Kontaktujte nás