Vývoj a princip

3. VYTVOŘENÍ ELEKTROMAGNETICKÉHO POLE (EMP)

    Elektromagnetické pole nezbytné pro dané chování molekul vody, má jen velmi malou sílu, aby se samo vytvořilo také v provlhlém zdivu. Podmínkou však je, že pole musí být indukované. Toto lze dosáhnout pulzujícím magnetickým polem pomocí otevřeného oscilačního obvodu nebo dipólu.

Základní oscilační obvod sestává z cívky nebo odporu a z kondenzátoru. Tento oscilační obvod bude vždy znovu buzen periodickým budícím napětím, tak se získá pulzující oscilační obvod. Ten je schopen vytvořit polarizaci vzdáleného pole. EMP vznikne také v místě, kde se musí dipóly vody pohybovat ve zdi.

Energetické využívání dipólu:

Uvolnění siločar oscilačního vysílače (vzduchová cívka) může být zobrazeno takto:
 

Vyzařování magnetických vln dipólem: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Kategorie
Výstavy a semináře

 

 

Kontaktujte nás