Vývoj a princip

  III. Praktické důsledky

1. NA ZÁKLADĚ TEORETICKÝCH ÚVAH NÁSLEDUJÍCÍ PRAKTICKÝ ZÁVĚR

Podaří-li se v magnetickém poli uvést do pohybu molekuly, budou dopravovány ze zdiva zpět do země na základě:

     A) tíhové síly
     B) odstředivé síly
    C) pólovým přitahováním vyvolaným zápornými náboji v zemi.  Pulzující magnetické pole je schopno takovou pohybovou energii dodat.

2. SYSTÉM K2000

    Na základě pasivních oscilačních obvodů připojených ke zdivu bylo empiricky zjištěno, že pulzující trvalý oscilační obvod vybavený budící frekvencí způsobí důkladné odvlhčení (nebo přesun vody do země).

K tomu jsou potřebné následující předpoklady:

     A) musí být k dispozici vodivé spojení vodou nacházející se v  zemi.
     B) konfigurace přístroje musí umožnit vytvoření potřebného pole.
     C) nesmí nastat odstínění zdiva určeného k odvlhčování proti magne- tickým vlnám (Faradayova klec).

Tyto požadavky splňuje systém K 2000 (vyráběn ve Švýcarsku).
 

Blokové schéma:

Popis:
    Dipólový vysílač je za účelem vybuzení oscilace připojen na síťově napájený impulsní obvod. Tak vznikne elektromagnetické pole. Takto vytvořeným polem se na zdi vytvoří působením dipólu molekul vody vzdálené pole, které zabezpečí výše popsaný efekt odvlhčování zdiva.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Kategorie
Výstavy a semináře

 

 

Kontaktujte nás