Chemická injektáž zdiva

Jedná se o dodatečnou obnovu izolace zdiva bez průběžné spáry.Technologii lze využít u cihelného, smíšeného i kamenného zdiva. Oblast použití je ve výši soklu nad terénem,ve zdivu mezi suterény, u venkovního zdiva suterénu a v oblasti základů. Předpokladem pro využití technologie je přívod el. proudu, vody a volný prostor v šíři cca 1200 mm podél ošetřovaného zdiva.

Tlaková injektáž.

Je vhodná pro veškeré druhy zdiva,které neobsahují větší dutiny či trhliny. Umístění vrtů se řídí podle druhu a stavu zdiva. Průměr vrtu je 13 mm. Osová vzdálenost je zpravidla 100 –150 mm. Otvory lze vyvrtat buď vodorovně nebo pod úhlem do 15°. Vrty se provádějí s hloubkou o cca. 50 mm menší než je tloušťka zdiva.Poté se do otvorů instalují injektážní pakry a následně se aplikuje hydroizolační roztok pod tlakem cca.10 - 20 barů.Na 1m2 zdiva je spotřeba 20 litrů roztoku.

Beztlaková injektáž.

Rychlý a účinný systém sanace vlhkého zdiva zhotovením nové izolace za pomoci injektážního krému.Tato technologije je velice vhodná na veškeré zdivo především na staré které obsahuje dutiny a trhliny.Krém se plní do vyvrtaných otvorů o průměru 12 - 22 mm /závisí na vlhkosti zdiva a na použítém krému/ .Otvory jsou od sebe vzdáleny 100 -150 mm a jsou plněny  1 - 2 krát, v závislosti na použitém přípravku a nasákavosti zdiva.

 

 

 

 

 

 

Kategorie
Výstavy a semináře

 

 

Kontaktujte nás