Prohlídky, návrhy řešení, realizace

Při stanovení vhodného způsobu sanace vlhkého zdiva je důležité provést prohlídku stavby. Každý objekt je jinak umístěn v terénu,má jiný materiál a tloušťku zdiva, má jiné poškození konstrukcí vlhkostí a solemi,má jiný způsob užívání a jinou historii. Po seznámení se stavbou na místě se provede vizuální prohlídka objektu, orientační měření vlhkosti zdiva, vlhkostí prostředí, povrchové teploty apod. Důležitá je též informace vlastníka, jaký je záměr budoucího využití.

Po zpracování údajů z prohlídky se pokračuje, se souhlasem vlastníka, s přípravou návrhu. Pro každý objekt může být vhodný jiný způsob ochrany zdiva.

Pro odstranění zvýšené vlhkosti zdiva existuje několik základních způsobů :

  • podřezání zdiva
  • chemická injektáž zdiva
  • elektrofyzikální systém
  • vsunutí (vrážení) nerezových plechů do spár ve zdivu
  • provedení vzduchových kanálků.

 

Lze navrhnout i různé alternativy a rozhodnutí je odvislé od technických a ekonomických možností vlastníka stavby.

Jako další důležitou záležitostí je nutnost odstranění všech stávajících poškozených omítek. Omítky poškození vlhkostí a solemi jsou hydroskopické a absorbují více vlhkosti než omítky nepoškozené. Tyto omítky je vhodné nahradit novými, sanačními, které propouštějí páry a zachycují zbytkové soli.

Ve zpracovaném návrhu je určen způsob sanace vlhkého zdiva, případně s variantami a tento návrh může sloužit jako podklad k projektové dokumentaci a k případné realizaci, kterou můžeme též zajistit.

Některé zpracované návrhy řešení jsme realizovali pro různé typy staveb, např.:

  • Divadlo ,,DRAK", Hradec Králové
  • Finanční úřad Jičín
  • Gayerovy kasárna, Hradec Králové

  • Rekonstrukce restaurace, budova radnice, Lázně Bohdaneč
Kategorie
Výstavy a semináře

 

 

Kontaktujte nás