K2000 - Technické údaje

Označení typu : K 2000
Velikost : 200 x 213 x 170 mm
Skříň (kryt) : šedobílá, umělá hmota ABS
Přichycení : tříbodové upevnění na stěnu, svislá poloha
Připojovací kabel : šedý, délka cca 600 mm
Druh krytí : IP 20
Jmenovité napětí : 230 V
Jmenovitý kmitočet : 50 - 60 Hz
Jmenovitý proud : 0,015 A
Jmenovitý příkon : 5 - 7 W

Zařízení splňuje normy:

 - ČSN EN 55011 - třída B
 - IEC 801 - 2 třída 1
 - IEC 801 - 3
 - IEC 801 - 4 třída 1
 - ČSN - EN 50081
 - ČSN 50082 - 1

Výsledky zkoušek se vztahují pouze na odvlhčovač zdiva K 2000. Výsledky zkoušek platí pouze pro jednofázovou střídavou napájecí síť 230 V/ 50 Hz.

                    

 

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ ZAŘÍZENÍ K ODVLHČOVÁNÍ ZDIVA

SYSTÉMEM K2000

Zařízení K 2000 je bezobslužné a plně automatizované. Do provozu je uvedeno servisním technikem dodavatele připojením zástrčky kabelu zařízení K 2000 do objednatelem připravené zásuvky 230 V, 50 Hz a zapnutím tlačítkového vypínače.

Funkci zařízení je nožné kontrolovat z jeho předního panelu, z kontrolních světel. Jedna zelená dioda signalizuje zásobování zařízení elektrickým proudem , druhá zelená dioda kontroluje plnou funkci zařízení.

Pokud dojde ke krátkodobému výpadku elektrického proudu, po obnovení přívodu proudu se zařízení samo uvede do chodu. Nestane-li se tak, lze po otevření průhledného víka panelu použít tlačítkového vypínače (2), případně zkontrolovat pojistku (4). Pokud by i pak zařízení nevykazovalo funkci, je třeba oznámit možnost poruchy dodavateli, který zajistí uvedení zařízení znovu do provozu.

Mimo uvedené otevření víka panelu zařízení ( uvolnění šroubu tlačítkového zámku o polovinu až celou otáčku a stlačení uzávěru zámku ), výměnu pojistky a sepnutí či vypnutí zařízení není dovolena žádná další manipulace s tímto zařízením. Jakýkoliv neodborný zásah by způsobil ukončení funkce zařízení ( zakódovaný systém ).
 

1 - kontrolka zelená - zařízení je v chodu
( musí svítit )

2 - tlačítkový vypínač
3 - kontrolka zelená - přístroj je pod
proudem ( musí svítit )

4 - umístění pojistky 0,1 A

5 - počítadlo provozních hodin
 

Kategorie
Výstavy a semináře

 

 

Kontaktujte nás