Podřezání zdiva

Podřezání cihelného zdiva

Podřezání se provádí řetězovou pilou v průběžné horizontální spáře cihelného zdiva. Do proříznuté spáry se vkládá dodatečná hydroizolace z PE folie obvodové tloušťky 1,6 - 2,0 mm. Únosnost zdiva se zajistí plastovými klíny, které se vloží mezi hydroizolaci a zdivo. Po dokončení montáže 1,0 m se provede injektáž řezu cementovou směsí s plastifikátorem. Životnost provedené hydroizolace je dána kvalitou vkládaného materiálu a dodržením technologické kázně.

 

                               

 

Podřezání smíšeného, kamenného a betonového zdiva

K podřezání výše uvedeného zdiva se používá tzv. diamantové lano. Řezání se provádí rozkladkováním diamantového lana a poté se smyčkou řeže zdivo, které se izoluje. Lano je poháněno strojně přes vodící kladky.Do proříznuté spáry se vloží jako hydroizolace PE folie tl. 1,6 - 2,0 mm a spára se nad hydroizolací vyklínuje plastovými klíny. Po provedení 1,0 bm zdiva se proříznutá spára injektuje cementovou směsí s plastifikátorem.

                               

Kategorie
Výstavy a semináře

 

 

Kontaktujte nás