Vývoj a princip

3. SYSTÉM K2000 V PRAXI

    Jednotka vysílače je umístěna v uzavřené skříni. Tato se pro každý případ instaluje nad úroveň země, a to podle možnosti nad hranicí vzestupné vlhkosti zdiva.

Přípojka je na 230 V, 50 - 60 Hz, spotřeba je cca 5 - 7 Watt/hod.

Pronikání všemi zdmi působí vysoušecí efekt také na vnitřních zdech.

Ke kontrole zbývající vlhkosti se provedou vývrty a karbidovou metodou se změří klesající vlhkost zdiva.

Měření se provádí zpravidla po : 6 - 8 týdnech a potom každých cca 6 měsíců.

4. VÝJIMKY

    Tento druh odvlhčování zdiva naráží na problémy, když:

A) vlhkost způsobuje vstupující (tlaková) voda. Zde jsou problémem pouze místa vtoku, ale ne zdivo nad nimi.
B) dané stavební uzávěry (zanesení vývrtu štěrkem, desky atd.) zpomalují podle okolností ústup vlhkosti.
C) beton velmi silně vyztužený železem působí podle okolností jako Faradayova klec.


 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Kategorie
Výstavy a semináře

 

 

Kontaktujte nás